HEDEF 2023


Türkiye Hazır, Hedef 2023

“Türkiye Hazır, Hedef 2023” adıyla sunulan AK Parti Seçim Beyannamesi’nde, 12 Haziran 2011 Genel Geçimleri öncesi AK Parti Hükümeti döneminde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra, beş ana başlıkta partinin Türkiye vizyonu açıklanıyor. İleri Demokrasi ile siyasetin temel amacını, insanın mutluluğu, huzuru ve refahı olarak açıklayan beyannamede, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın koşullarının sağlandığı Büyük Ekonomi için de ileri demokratik düzenin önemini vurguluyor.

Güçlü Toplum için yaşam kalitesini yükseltmek adına ilgili hizmetlerde yapılan iyileştirmeler ve 2023 hedefleri açıklanırken, Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler de halkın refahını sağlamanın vazgeçilmezleri arasında sıralanıyor. Beyannamenin son başlığı olan Lider Ülke ise dış politika, Avrupa Birliği ilişkileri ve savunma konularında AK Parti’nin 2023 vizyonunu betimliyor. İlgili dosyada konuyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılar için tıklayın


Durmak Yok! Yola İzmir’den Devam... Hedef 2023

AK Parti iktidarına kadar hak ettiği ilgi ve desteği göremeyen İzmir ili, gerek tarihi zenginlikleri, gerekse muazzam turizm potansiyeli ile Anadolu’nun Batı’ya açılan bir penceresi olma özelliğine sahip. İzmir’i 2023’te dünyanın sayılı marka şehirlerinden biri yapma gayretinde olan AK Parti, önümüzdeki dönemde birçok önemli projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şehrin “liman kenti” kimliğini güçlendirecek liman çalışmalarının yanı sıra, otoyol ve demiryolları ile ilgili de halkın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar parti gündeminde mevcut bulunuyor.

AK Parti’nin 2023 vizyonunda marka şehirler sıralamasında en üst sıralarda bulunan İzmir için sağlık, eğitim ve turizm alanında da şehri yalnızca bölgesel değil, küresel bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen çalışmalar beyannamede yer alıyor. İlgili sunumdan konuyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılar için tıklayın


AK Parti Döneminde İzmir Daha da Güçlendi!

AK Parti Hükümeti döneminde İzmir ilinde ortaya koyulan icraatların yer aldığı bu sunumda, İzmir’e yapılan yatırımlar, destekler ve hibelerin yanı sıra, bakanlıklar tarafından ilde gerçekleştirilen hizmetler, yenilikler ve iyileştirmelerin genel bir özeti bulunuyor.

Sayın Binali Yıldırım’ın öncülüğünde Ulaştırma Bakanlığının karayolu, denizcilik, havacılık ve demiryolu sektörlerinde sunduğu hizmetleri detaylandıran sunum; haberleşme, bilgi ve iletişim sektöründe atılan adım ve yapılan atılımları da gözler önüne seriyor. Türkiye’nin üçüncü büyük metropolü İzmir ili için planlanan gelecek dönem hedefleri de her sektör için ayrı ayrı olmak üzere sunumda görülebiliyor. İlgili sunumdan konuyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılar için tıklayın


Dünya Ekonomisinin Parlayan Yıldızı: Türkiye

Dünya nüfusunun sadece yüzde biri 33 yaşın altındayken, Türkiye nüfusunun yüzde 66'sı 33 yaşın altında. Dünyada 16. ve Avrupa’da 6. büyük ekonomi olma özelliğine sahip Türkiye’nin önemli ekonomik ve demografik ölçümlerinin görsel tablolarla anlatıldığı belgede, nüfus öngörüleri ve gayri safi yurtiçi hasılaya dair (GSYH) gelişme hızı, kişi başına düşen GSYH gibi bilgiler yer alıyor.

Tablolarda görülen önemli veriler arasında, 2002 yılından bu yana Ulaştırma Bakanlığının GSYH içindeki payında gözlenen artış, bakanlık tarafından yapılan yatırımların toplam kamu yatırımları içindeki payı ve ulaştırma sektörünün büyüme hızı bulunuyor. İlgili sunumdan konuyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılar için tıklayın


Türkiye’nin Gözbebeği İzmir’den Yola Devam!

Çok yönlü bir ekonomik panoramaya sahip olan İzmir’in hem ülke, hem de bölge ekonomisinde oynadığı rol büyük önem taşıyor. Ülke ekonomisine yön veren başlıca şehirler arasında yer alan İzmir’in ekonomik yapısı ağırlıklı olarak sanayi, ticaret, ulaştırma-haberleşme ve tarımsal faaliyetlerden meydana geliyor.

İzmir ilinin detaylı ekonomik verilerinin yer aldığı belgede, ekonomik faaliyetlere göre istihdam ve yıllara işgücü göstergeleri, kişi başına GSYH endeksi, iç ve dış ticaret yapısı, ulaşım, tarım, enerji ve turizm gibi alanlarda sahip olduğu değerler anlatılıyor. İlgili sunumdan konuyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılar için tıklayın


Bekleme Yasağı Olan Ulaştırma, Haberleşme, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kat Edilen Mesafe ve 2023 Yolunda Hedeflerimiz!

AK Parti’nin 8,5 yıllık iktidarında ulaşım ve iletişim alanına büyük önem verdi ve yatırımlar gerçekleştirdi. Karayolları, demiryolları, havayolları, denizyolları ve sektörün diğer faaliyet alanlarında örnek projelere imza atan AK Parti, iletişim alanında da Türkiye’nin kabuk değiştirmesini sağladı.

Kamu yatırımlarında ulaştırmanın payını 4 kat artıran AK Parti iktidarı, yatırımları yaparken kamu-özel sektör işbirliği modelleri ile devlet bütçesine yük bindirmemeye de özen gösterdi. AK Parti’nin ulaştırma, haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında hayata geçirdiği çalışmalar, bu alanlarda AK Parti döneminde gözlenen yükseliş ve 2023 ulaştırma ve iletişim vizyonu bu belgede detaylandırılıyor. İlgili sunumdan konuyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılar için tıklayın