Haberleşme Sektörü

• 3G abone sayısı 16,6 milyona ulaşmıştır.

• Geniş bant erişim abone sayısı 8.042.557 adede ulaşmıştır.;

• Ülkemiz yaklaşık 40 milyon internet kullanıcısı ile, İnternet Kullanıcı Sayısı bakımından Dünya’da 12 inci sıraya, Avrupa’da 5 inci sıraya yükselmiştir.

• Sabit abone sayısı 16,3 milyon, nüfusa göre penetrasyon %23 seviyelerindedir.

• Kablo internet abone sayısı 218.895’e ulaşmıştır.

• 27 kurumun verdiği 223 adet hizmet e-devlet kapısından sunulmaktadır.

• Kablo TV altyapısı üzerinden sayısal yayına geçilmiş abone sayısı 1.363.882 ulaşmıştır.

• Ülkemiz bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı 33 Milyar dolara ulaşmıştır.

• 2002 yılında geniş bant internet ile tanışmış okul sayısı hemen hemen yokken, bugün 40.000 okulun geniş bant internet bağlantısı sağlanmış ve ücreti Ulaştırma Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

• 3G ile birlikte, her GSM şirketine 500 AR-GE mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

• Mevzuat tek çatı altında toplanarak, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu çıkarılmış ve AB müktesebatına uyum için kapsamlı çalışmalar yapılmıştır.

• Nüfusu 500’e kadar olan yerlerin tamamında mobil telefon hizmeti mevcut ve kapsama alanları daha da genişliyor.

• İllerimizde Radyo/TV kuruluşlarının sayısal yayıncılık amacına yönelik olarak birlikte kullanabilecekleri ortak anten ve kuleler kuruluyor.

• İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesini sağlayan 5651 sayılı kanun 23 Mayıs 2007’den itibaren yürürlüğe girmiştir.

• Sayısal Santrallerin yanı sıra analog-elektromekanik santraller vardı, şimdi tüm santraller sayısal ve yaklaşık 10.270 santral “Kırsal Dönüşüm Projesi” kapsamında yenilenerek en son teknoloji ile donatıldı.

• Sabit Haberleşme Sektörü tekel idi, serbestleşmeyle birlikte telekomünikasyon sektöründe yaklaşık 443 lisanslı işletmeci hizmet vermektedir.

• Telekomünikasyon altyapısında Gelecek Nesil Şebekeler kurulmaya başlandı.

• 5369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanunu 25 Haziran 2005’den itibaren yürürlüğe girmiştir.

• 2 adet uydumuz vardı, 3.uydumuz Türksat 3A, 13 Haziran 2008’de uzaya fırlatıldı.

Yorumlar